ทำไมต้องเลือกอาชีพด้านเทคโนโลยีข่าวไอทีสารสนเทศ?

มรดกของมนุษยชาติของเราคือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในธุรกิจและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คน

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นสาขาที่มีเกียรติที่จะป้อนซึ่งมีโอกาสมากมายสำหรับผู้ข่าวไอทีที่ต้องการประสบความสำเร็จในฐานะคนทำงานที่มีความรู้ในตลาดงาน มีงานที่หลากหลายในสาขาไอทีที่มีโดเมนเทคโนโลยีที่แตกต่างกันซึ่งมีตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ไปจนถึงการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ มีความต้องการอย่างมากสำหรับนักเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญด้านเวอร์ชวลไลเซชั่น คลาวด์คอมพิวติ้ง ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเฉพาะของผู้ขาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งาน และผู้จัดการเทคโนโลยี เราจะให้เหตุผลหลัก 3 ประการว่าทำไมคุณจึงควรมองหาอาชีพด้านไอที:

นวัตกรรม

เขตข้อมูลไอทีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้และเทคโนโลยีเก่า ๆ ที่กำลังจะถูกเลิกข่าวไอที 2021ใช้ ในฐานะสมาชิกของสายงานไอที คุณจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการใช้ชีวิตของเรา มีนวัตกรรมที่สำคัญด้วยการเปิดตัวเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานร่วมกันและสื่อสารได้จากทุกที่ทุกเวลา ความสามารถในการรับข่าวสารในขณะนั้นกำลังปฏิวัติเวลาที่ใช้ในการรับข้อมูล การแบ่งแยกระหว่างประเทศและสถานที่นั้นไม่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของวิดีโอและเสียงทางอินเทอร์เน็ต ขณะนี้บริษัทต่างๆ สามารถจัดการประชุมทางอินเทอร์เน็ตกับผู้เข้าร่วมจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้าร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พนักงานกำลังเข้าถึงข้อมูลของบริษัทผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในระดับที่บันทึก ขณะนี้องค์กรต่างๆ กำลังใช้ประโยชน์จากการประมวลผลแบบคลาวด์และย้ายข้อมูลจากโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรไปยังผู้ให้บริการระบบคลาวด์

ความหลากหลายในวิชาชีพ

มีงานต่างๆ มากมายที่คุณสามารถมีได้ในแผนกไอที ซึ่งรายชื่อตำแหน่งงานเติบโตขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีกำลังสร้างตำแหน่งใหม่ข่าวไอทีล่าสุดมีผู้จำหน่ายหลายรายที่เสนอผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงธุรกิจที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีสามารถเรียนรู้และมีส่วนร่วมได้ บริษัทต่างๆ เช่น Microsoft, Oracle, Cisco ที่ให้บริการโซลูชันเฉพาะสำหรับผู้ขาย จะสร้างโอกาสสำหรับมืออาชีพในการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ของตนและให้การสนับสนุนใน องค์กรสำหรับผู้ขายเหล่านี้ ผู้ขายเหล่านี้ยังเสนอโปรแกรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้เพื่อให้ได้รับใบรับรองทางเทคนิคที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานกับผลิตภัณฑ์ของตน โอกาสต่าง ๆ ในสาขาไอที ได้แก่ :

• การบริหารฐานข้อมูล
• Business Intelligence
• คอมพิวเตอร์คลาวด์
• การพัฒนาซอฟต์แวร์
• ความปลอดภัยด้านไอที
• เครือข่าย
• การวิเคราะห์ระบบ
• การจัดการโครงการ

บทบาทของไอทีในธุรกิจ

บริษัทต่างๆ ใช้ประโยชน์จากไอทีเพื่อสนับสนุนการสร้างบริการใหม่ สนับสนุนการทำงานทางธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ไอทีกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับบริษัทต่างๆ ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมของตน บริษัทเหล่านี้ใช้ไอทีเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับบริการและผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อมอบมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ความจำเป็นที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจะช่วยแนะนำโซลูชันเหล่านี้ กำหนดค่าผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนดขององค์กร และการรักษาการดำเนินงานจะเป็นตัวขับเคลื่อนเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับแผนกไอที

คุณซิงห์เป็น MBA ที่มีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำ จูงใจ วางกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากรให้ทำงานได้ดีขึ้นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ภารกิจขององค์กร คุณซิงห์เป็นผู้นำในการดำเนินโครงการหลักหลายโครงการ และปัจจุบันเป็นผู้นำแผนกสถาปัตยกรรมองค์กรในบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ

 

Categories: Uncategorized