ถังเคมีเป็นที่ต้องการ

การจัดเก็บเชื้อเพลิงอยู่ภายใต้บรรทัดฐานของรัฐบาลกลางที่เข้มงวดเพื่อตรวจสอบกับสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย เช่น การรั่วไหลและทั้งใต้ดินและเหนือพื้นดิน มีหลายกรณีที่ความประมาทเลินเล่อและการใช้ถังเคมีเก็บที่ต่ำกว่ามาตรฐานทำให้เกิดการรั่วไหล สิ่งเหล่านี้ดึงดูดบทลงโทษอย่างหนักจากรัฐบาล มากกว่าและเหนือกว่าค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดน้ำบาดาลและดินจำนวนมากดังนั้น ถังเคมีและสารเคมีอื่นๆ จึงเป็นกระบวนการที่ต้องได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามแนวทางอุตสาหกรรมอย่างสูงสุด เหตุใดจึงขาดถังสำหรับเก็บเชื้อเพลิง

ถังเคมีใช้สำหรับเก็บปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงอื่น ๆ

ในสถานที่ที่สำคัญ เช่น ฐานทัพทหารและสถานีอากาศ สนามบินพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน และอื่นๆ เป็นส่วนประกอบสำคัญในสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารเทศบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จำเป็นต้องใช้ถังดังกล่าวในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สถานีอวกาศ และศูนย์วิจัย เชื้อเพลิงโดยธรรมชาติสามารถติดไฟได้ เห็นได้ชัดว่า ลักษณะเฉพาะนี้เรียกร้องให้มีการดูแลเป็นพิเศษและข้อควรระวังเมื่อมีการเก็บ ขนส่ง หรือจัดการเชื้อเพลิง แม้ว่าสารเคมีบางชนิดในเชื้อเพลิงจะเป็นอันตราย ถังเคมีแต่ก็มีบางชนิดที่ไม่เป็นอันตราย

การรั่วไหลของเชื้อเพลิงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนต่อแหล่งน้ำใต้ดินและดินโดยทั่วไป ประเภทของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงมีถังหลายประเภทในท้องตลาดสำหรับการจัดเก็บเชื้อ

ถังเคมี
ผลิตภัณฑ์ถังเคมี

เพลิงอย่างปลอดภัย เนื่องจากถังเชื้อเพลิงมักจะอยู่ใต้ดินเพื่อความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องสร้างโดยใช้วัสดุที่ไม่กัดกร่อน ถังเคมีไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งนี้ เนื่องจากโลหะสามารถกัดกร่อนได้แม้จะได้รับการปกป้องด้วยแอโนดที่บูชายัญก็ตาม ถังไฟเบอร์กลาสสำหรับเก็บเชื้อเพลิงเป็นทางเลือกที่ดีกว่ารุ่นเหล็กประเภทของถังเก็บเชื้อเพลิง

ถังเคมีเหล่านี้มีผนังสองแบบที่แตกต่างกัน

ดังนั้นแม้ว่าจะมีการรั่วไหลของเชื้อเพลิงจากผนังด้านใน เชื้อเพลิงก็สามารถบรรจุในผนังด้านนอกได้ พูดง่ายๆ แท็งก์แบบมีผนังสองชั้นให้การปกป้องเป็นสองเท่าของแท็งก์แบบผนังเดียวเหล่านี้ไม่ได้มีการป้องกันสองระดับ แต่มีสามระดับในรูปแบบของผนังทั้งสาม ถังเคมีดังกล่าวเหมาะที่สุดสำหรับเชื้อเพลิงวิกฤตหรือเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ซึ่งต้องไม่รั่วไหลในทุกกรณี กำแพงเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติการที่สำคัญต่อภารกิจหรือสภาวะที่รุนแรง

ถังเคมีสามารถอยู่ได้นานถึงสองทศวรรษหรือมากกว่านั้น หากเป็นการผลิตโดยใช้วัสดุและกระบวนการคุณภาพสูง รถถังดังกล่าวรับประกันการรั่วไหลได้ดีที่สุด ผลิตขึ้นเพื่อการจัดเก็บเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถติดตั้งได้ในโรงงานเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม การทหาร และเทศบาล ดังนั้น ถังดังกล่าวจึงเหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บเอทานอลและส่วนผสม ไบโอดีเซล ดีเซลกำมะถันต่ำเป็นพิเศษ และเชื้อเพลิงอื่นๆ

 

Categories: สินค้า