แนวทางในการเลือกบริการรับกำจัดขยะติดเชื้อ

ของเสียทางการแพทย์หรือที่เรียกว่าของเสียทางคลินิกหมายถึงผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพซึ่งไร้ประโยชน์โดยพื้นฐานแล้ว การกำจัดขยะทางการแพทย์เป็นข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขยะทางการแพทย์จำนวนมากถูกจัดประเภทว่าติดเชื้อหรือเป็นอันตรายทางชีวภาพ และสามารถแพร่กระจายโรคติดเชื้อได้ รับกำจัดขยะติดเชื้อเป็นขั้นตอนพื้นฐานและสำคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล นอกจากนี้ยังเป็นด้านที่ถูกละเลยมากที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อ บทความนี้จะเน้นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะทางการแพทย์อย่างไม่เหมาะสม

รับกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ที่เหมาะสม

ที่สถานพยาบาลใด ๆ พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกันในการกำจัดขยะทางการแพทย์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายน้อยที่สุดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลูกค้า ผู้มาเยี่ยม และชุมชนโดยรวม การดูแลทำความสะอาดที่ดีเป็นพื้นฐานของการป้องกันการติดเชื้อที่ดี การดูแลทำความสะอาดที่ดีช่วยลดเชื้อจุลินทรีย์ ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และมอบพื้นที่การทำงานและการส่งมอบบริการที่น่าดึงดูดใจ ข้อดีของการกำจัดขยะทางการแพทย์ที่เหมาะสมคือ ใครก็ตามที่จัดการกับของเสียที่ปนเปื้อน ตั้งแต่เวลาที่ผู้ให้บริการโยนทิ้งจนถึงจุดที่กำจัดขั้นสุดท้าย

มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการบาดเจ็บ ในหลายพื้นที่ พนักงานทำความสะอาดอาจไม่เข้าใจความเสี่ยงของตน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้างานเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานเหล่านี้ทราบความเสี่ยงและปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสม บุคคลต่อไปนี้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะติดเชื้อ รับกำจัดขยะติดเชื้อไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม พนักงานจำนวนมากรายงานว่าเคยประสบกับการบาดเจ็บและหรือการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับขยะทางการแพทย์ ของมีคม มีความเสี่ยงมากที่สุดและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและแพร่เชื้อร้ายแรง

รับกำจัดขยะติดเชื้อซึ่งอาจทำให้พวกเขาสัมผัสกับเลือดได้

ไวรัสพาหะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคติดต่อ หากเป็นไปได้ พนักงานทุกคนที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่แหลมคมควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี พนักงานที่ไม่ได้ดำเนินการกำจัดขยะทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพสามารถแพร่เชื้อไปยังลูกค้าได้อย่างง่ายดาย การกำจัดขยะทางการแพทย์ที่ไม่เหมาะสมเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อสมาชิกของชุมชน ตัวอย่างเช่น ขยะทางการแพทย์ที่ปนเปื้อนสามารถพบได้ในเด็กที่กำลังเล่นและทำให้พวกเขาบาดเจ็บและติดเชื้อ ในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรน้อย การกำจัดของเสียทางการแพทย์เป็นปัญหาสำคัญ 

รับกำจัดขยะติดเชื้อและติดเชื้อเท่านั้น แต่การปฏิบัติเช่นนี้ยังทำให้ลูกค้าและชุมชนท้องถิ่นเสี่ยงเมื่อนำขยะที่เก็บขยะ เช่น เข็มฉีดยาและเข็มมาใช้ซ้ำ บริการกำจัดขยะเป็นความนิยมใหม่ ใช่ พวกเขาคงอยู่ตลอดไป แต่ผู้คนจับจ้องพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆ ว่าพวกเขาไม่เพียงแต่ทำงานเป็นรถเก็บขยะเท่านั้น แต่พวกเขายังสามารถช่วยเหลือในเรื่องที่ใหญ่กว่า เช่น การรื้อถอนและการตกแต่งใหม่ บริการกำจัดขยะเป็นมิตรกับโลกเพราะส่งเสริมการรีไซเคิล แทนที่จะทิ้งข้าวของเก่า ๆ ของคุณลงในที่ดิน พวกเขาคัดแยกและดูว่าอะไรสามารถนำมารีไซเคิลได้

Categories: บริการ